EN DAG PÅ HUNDPENSIONATET

 • 7-9.00 Rastning och mat
 • 9-11.00 In och utskrivning
 • 14-16.00 Rastning
 • 17.00 Mattid
 • 18-20.00 In och utskrivning
 • 21.-22.00 Rastning
 • 22.30 Tystnad

RUTINER

RUTINER VID ANKOMSTEN

 • Personalen hämtar hunden från bilen och låter den bekanta sig med omgivningen och sig själv på det sättet saknar hunden inte sin ägare, utan vänjar sig snabbt vid hotellets rutiner och att lita på personalen. (Obs! Du överlämnar väl hunden hurtigt, din osäkerhet kan smitta på hunden, tack!)
 • Vi gör ett vårdavtal, kontrollerar vaccineringer och går genom matvanorna osv.

RUTINER VID AVHÄMTNING

 • När ni kommer efter hunden hämtar vi den till bilen så att de andra hundarna inte störs av glädjen vid återseendet.

TIDER FÖR AMKOMST OCH AVHÄMTNING

 • Tiderna bestäms punktlig mellan kl 9.00-11.00 eller kl. 18.00-20.00, lördagar endast kl 9.00-11.00
 • Det är mycket viktigt att överenskomna tider fasthålles så att vi kan följa vårddygnsprogrammet för allt som avviker från rutinerna stör våra gester.
 • Vi har möjlighet att överlämna hundarna rastade oavsätt vädret, när vi vet tidtabellen. Om det blir ändringar i resplanen önskar vi att ni meddelar oss i god tid.
 

Copyright © 2011 Kipa. All Rights Reserved.